Implantologia

Straciłem stały ząb!! Co teraz?!

Implantologia to obecnie najbardziej zaawansowana metoda przywracania brakującego uzębienia. Postęp technologiczny w połączeniu z wynikami długoletnich badań i obserwacji klinicznych pozwala na osiągnięcie estetycznych i zadowalających efektów leczenia.

Dzięki innowacyjnym i bezpiecznym technologiom Lekarz Implantolog, dysponujący odpowiednią wiedzą i umiejętnościami, może pomóc pacjentowi nawet w bardzo skomplikowanych przypadkach braków uzębienia.

Odbudowy protetyczne na implantach pozwalają na maksymalnie komfortową i w pełni funkcjonalną rekonstrukcję braków zębowych.

Co warto wiedzieć

o zabiegu?

Braki zębowe mogą mieć bardzo różny charakter. Dlatego każda odbudowa protetyczna jest planowana i projektowana indywidualnie tak, aby jak najlepiej odtworzyć estetykę i funkcję uzębienia.

 • uzupełnienie braku pojedynczego zęba:

  – korona protetyczna osadzona na implancie
 • uzupełnienie braku kilku sąsiadujących zębów:
  – korony protetyczne osadzone na umieszczonych koło siebie implantach
  – most protetyczny osadzony na implantach
 • uzupełnienie bezzębia:
  stałe – most całkowity osadzony na implantach
  ruchome – proteza ruchoma całkowita mocowana na implantach

Wizyta konsultacyjna i badania RTG

Kluczem do powodzenia leczenia implantologicznego jest jego odpowiednie zaplanowanie. Konieczne jest dokładne badanie oraz wykonanie specjalistycznych radiologicznych badań obrazowych. To na ich podstawie lekarz dokonuje kwalifikacji do zabiegu.

Przed zabiegiem implantacji niezbędne są weryfikacja czy u Pacjenta wskazane jest wcześniejsze przeprowadzenie dodatkowych zabiegów przygotowawczych, wybór odpowiednich implantów oraz zaplanowanie docelowych uzupełnień protetycznych.


Etapy leczenia

1. Diagnostyka i planowanie leczenia:

wizyta konsultacyjna obejmująca badanie kliniczne oraz diagnostyka radiologiczna- tomografia komputerowa

2. Etap chirurgiczny:
implantacja – umieszczenie w kości tytanowego wszczepu

3. Gojenie:
czas, kiedy dochodzi do powstania trwałego połączenia implantu z kością – zazwyczaj okres od 3 do 6 miesięcy

4. Etap protetyczny:
wykonanie skanu wewnątrzustnego, przygotowanie pracy protetycznej oraz uzupełnienie braków zębowych

W niektórych przypadkach przed implantacją może okazać się konieczne wcześniejsze przygotowanie Pacjenta. Wynika to z potrzeby poprawienia warunków w miejscu zabiegowym aby implant mógł osiągnąć jak najlepszą stabilność a wykonana na nim rekonstrukcja braku zębowego cieszyła nienaganną estetyką przez długi czas.

Do tego typu procedur należą m.in. sterowana regeneracja kości, przeszczepy tkanki kostnej, podniesienie dna zatoki szczękowej, zaawansowane techniki rozszczepiania, ekspansji, zagęszczenia i dystrakcji kostnej oraz regeneracja i przeszczepy tkanek miękkich (dziąseł). W trakcie wizyty konsultacyjnej lekarz dentysta oceni czy w danym przypadku zalecane jest przeprowadzenie któregoś z nich.

Zabiegi

wykonuje

lek. dent.
Daniel Nowakowski

specjalista periodontologii

Inne popularne

Zabiegi