Sterowana regeneracja kości

Sterowana regeneracja kości

U części pacjentów przed etapem chirurgicznym, implantacją, konieczne jest wykonanie zabiegów przygotowujących, umożliwijących późniejsze wprowadzenie wszczepu.

 

Należą do nich:

  • sterowana regeneracja kości
  • podniesienie dna zatoki szczękowej
  • rozszczepienie wyrostka zębodołowego
  • augmentacji tkanek miękkich