Możliwości leczenia implantami

Możliwości leczenia implantami

Ze względu na różnoraki charakter braków zębowych mamy wiele możliwości odbudowy protetycznej na implantach.

Uzupełnienie braku pojedynczego zęba:

    • korona protetyczna osadzona na implancie

 

Uzupełnienie braku kilku sąsiadujących zębów:

    • korony protetyczne osadzone na umieszczonych koło siebie implantach
    • most protetyczny osadzony na implantach

 

Uzupełnienie bezzębnego wyrostka:

  • stałe: most całkowity osadzony na implantach
  • ruchome: proteza ruchoma całkowita stabilizowana na implantach