Usunięcie zębów zatrzymanych

Usunięcie zębów zatrzymanych

Jest to zabieg dotyczący zębów, które ze względu na swoje położenie (np. blokowanie przez inne zęby, nieprawidłowy kierunek wzrostu) pozostały w kości nie będąc widocznymi w jamie ustnej. Problem ten najczęściej dotyczy zębów mądrości (ósemek) oraz kłów w szczęce, a także zębów dodatkowych, nadliczbowych oraz zawiązków zębów stałych u dzieci i młodzieży.

Operacyjne usuniecie zęba jest zabiegiem bardziej skomplikowanym od prostej ekstrakcji zęba. Wymaga zdecydowanie więcej czasu oraz zastosowania odpowiednich narzędzi.
Wskazaniem do usunięcia zębów zatrzymanych są przewidywane działania ortodontyczne lub protetyczne, rozwijające się wewnątrzkostne torbiele zębopochodne, jak również ucisk na zęby sąsiednie powodujący możliwość resorpcji ich korzenia.

Zabieg usunięcia zęba zatrzymanego wymaga starannego zaplanowania. Należy do-kładnie określić położenie zęba, tak, aby działania prowadzące do jego ekstrakcji nie spo-wodowały destrukcji struktur otaczających: zniszczenia zębów sąsiednich, uszkodzenia dużych naczyń krwionośnych oraz nerwów.