Resekcja wierzchołka korzenia

Resekcja wierzchołka korzenia

Resekcja korzenia polega na chirurgicznym odcięciu wierzchołka korzenia zęba z jednoczesnym usunięciem zmian zapalnych i odpowiednim zabezpieczeniem korzenia przed ponownym powstaniem stanu zapalnego poprzez wypełnienia wierzchołka korzenia materiałem MTA.

 

Po zabiegu często pozostaje znaczny ubytek kości w okolicy resekowanego korzenia, który należy uzupełnić biomateriałem kościozastępczym i pokryć resorbowalną membraną kolagenową.

 

Zabieg resekcji pozwala na uratowanie zęba przed ekstrakcją w większości przypadków, obecnie wykonywany jest jednak coraz rzadziej w związku z ogromnym postępem leczenia endodontycznego (mikroskopy, lupy, nowoczesne instrumentarium i nowoczesne materiały do wypełnień kanałów).

 

Resekcja korzenia wskazana jest w przypadku gdy:

 

   • zastosowane leczenie nie powoduje zlikwidowania stanu zapalnego okołowierzchołkowego zęba
   • brak jest możliwości prawidłowego przeleczenia kanałowego zęba do końca kanału
   • konieczne jest, ze względu na rozwijający się proces zapalny ponowne przeleczenie endodontyczne, a kanał wypełniony jest twardym cementem
   • ząb posiada estetyczną i funkcjonalną koronę opartą na wkładzie koronowo-korzeniowym, którą chcemy zachować.

 

Resekcję można przeprowadzić przy każdym zębie, który tego wymaga, jednakże najczęściej wykonuje się ją przy zębach jednokorzeniowych (siekacze, kły, przedtrzonowe)